تگ - سوئیچ

روتر و سوییچ

از Router ها و Switch های مختلف Cisco چه می دانید؟

  از Router ها و Switch های مختلف Cisco چه می دانید؟ شبکه با وجود سخت افزارهایی همچون روترها، سوئیچ ها، فایروال ها، IPS، IDS و غیره است که معنا پیدا می کند، به زبان ساده این سخت افزارها هستند که ارتباط ما را برقرار کرده و بسته های دیتا را از یک نقطه، به نقطه ای دیگر منتقل می سازند. در بین این سخت افزارها روترها Router و سوئیچ ها Switch جزو سخت افزارهایی هستند که از آنان برای هدایت ترافیک...

ادامه مطلب...